Парк Палић доо

Кањишки пут 17а

24413 Палић

Telefon: +381 (0) 24 602-780

Fax: +381 (0) 24 754-852

E-mail:

office@park-palic.rs

Сектор за маркетинг и туризам

marketing@park-palic.rs

turizam@park-palic.rs

Сектор за планирање, инвестиције и развој

investicije@park-palic.rs