Летња позорница ускоро добија потпун сјај

Летња позорница је један од објеката који је почео да живи и користи се у пуној мери у току летњих месеци. Поред већ традиционалног Фестивала европског филма Палић, сваке године се одржи и неколико позоришних представа, концерата и перформанса.

Последица тога је улагање у адаптацију и реконструкцију овог објекта које је почело прошле године. Ове године наставља се реконструкција, односно у току је друга фаза адаптације.

Средства су обезбеђена за следеће ставке:

 • Сређивање простора задњег дворишта (поплочање платоа, изградња настрешнице, изградња боксова за псе, поправка тротоара иза гардероба)
 • Санација унутрашњег дела оба торња
 • Санација степеништа са обе стране бине
 • Санација крова настрешнице на главном улазу
 • Санација оштећених делова фасаде (тоалет, гардероба, магацин, објект чувара)
 • Санација унутрашњег дела сале за пројекције (подови, зидови, плафони, столарија, електро инсталације)
 • Санација зиданих стубова око гледалишта
 • Адаптација тоалета (замена керамичких плочица, постављање нових санитарија, санација плафона, санација фасаде)
 • Постављање нове расвете и реконструкција постојеће
 • Наставак поплочања левог и десног прилаза испред гледалишта и проширење поплочања на улазном платоу на месту летње баште кафића бехатон коцкама
 • Уклањање старих канделабера и постављање нових стилских канделабера
 • Постављање стилских канти за смеће
 • Израда монтажно демонтажне конструкције за потребе проширења бине изнад простора за музичаре

Летња позорница радови

Летња позорница радови2

Летња позорница радови