Ovde možete preuzeti Master plan 2006

Ovde možete preuzeti Master plan 2006

Ovde možete preuzeti Master plan 2015

Ovde možete preuzeti Master plan 2015

Projekt razvoja turističkog kompleksa Palić – Master plan

Projekt razvoja turističkog kompleksa Palić (Master plan 2006) urađen je 2006. godine i na osnovu ovog projekta je Vlada Republike Srbije, nakon toga, donela „Odluku o proglašenju dela naseljenog mesta Palić i dela jezera Palić sa priobaljem za prostor od značaja za razvoj turizma“. Ovim dokumentom otvoren je put planskog razvoja čitavog resorta, zaustavljena neplanska gradnja, postupak razrade planskih dokumenata.

S tim u vezi urađena je revizija važećeg dokumenta 2015. godine od strane kompanije Horwath HTL, odnosno dokument pod nazivom „Program razvoja turizma regiona Palić“.

Prostorni obuhvat Programa razvoja turizma regiona Palić – Master plan

Cilj izrade Master plana je da se objektivizuje resursna osnova područja Palića, tržišno-poslovni potencijal cele regije i pojedinačnih delova. Iz tog razloga formulisana su tri kruga razvoja: zlatni krug, srebrni krug i bronzani krug.

master plan krugovi

Zlatni krug – Master plan

Zlatni krug u fokusu ima potencijal iskorišćenja prostora za razvoj zdravstvenog turizma – Medical Spa i Wellness cener (lokacija koja je Master planom predložena između Krvavog i Palićkog jezera). U njemu se nalaze projekti spremni za izlazak na tržište investitora.

Srebrni krug – Master plan

Srebrni krug obuhvata neposredno okruženje centra i uključuje sagrađene ili planirane objekte (Letnja pozornica, ZOO vrt, Velika terasa itd.). U njemu se nalze projekti spremni za razvoj prema logičnim fazama.

Bronzani krug – Master plan

Bronzani krug koji obuhvata šire okruženje Turističkog prostora Palić – celo jezero i naselja u okolini kao i jezero Ludaš.

Master-plan-zlatni-i-srebrni-krug

Projekti Zlatnog kruga

U okviru Zlatnog kruga predviđene su tri zone: Health&Spa (hotel, apartman, Medical Spa Center), Indoor&outdoor water fun (zabavni park, kompleks bazena, kabine, svlačionice, trgovine…) i Promenada, odnosno lido.

Projekti Srebrnog kruga

Srebrni krug ima četiri zone: Marine&Lifestyle (MICE&Spa hotel, Kongresni centar, golf tereni, porodični hoteli, marina, jedriličarski i veslački klub, medicinski centar),  Culture&Heritage (Velika terasa, Ženski štrand, koncertna terasa na jezeru, restorani, šoping arkada, promenada), Sport, Active&Creative (sportski hoteli i apartmani, sportska hala, teniski tereni, adrenalin park i centar za skijanje na vodi), Rural&Nature (čarde, salaši, osmatračnice za posmatranje ptica, biciklističko-pešačka staza).

 

„Program razvoja turizma regiona jezera Palić – Master plan“ možete preuzeti ovde: Program razvoja turizma regiona jezera Palić.