Наставља се тренд раста броја туриста на Палићу

Републички завод за статистику објавио је најновије статистичке податке за промет туриста у Србији у току 2016. године.

Према овим подацима Палић је посетило укупно 28.725 туриста (7,8% више него претходне године) који су остварили 48.532 ноћења (7,6% више него претходне године). Из ових података се може закључити да је просечан број ноћења по туристи 1,69.

169

Број домаћих туриста се повећао за 21,2% и било их је укупно 17.641 док се број страних туриста смањио за 8,4%. Сличан тренд прати и број ноћења туриста – домаћих је било више за 7,6 % (укупно 31.299) а страних мање за 12.5% (укупно 17.233).

Генерално посматрано, на нивоу целе Србије, број туриста се повећао за 13% као и број ноћења -13,3%. Највећи пораст броја туриста остварила је Ивањица (86,2%), Бања Ковиљача (52,6%), Бања Врдник (30%), Златибор (20,4%) док је највеће смањење имала Матарушка бања од чак 60,4%, док Бања Кањижа има смањење од 14,9%.