Парк Палић д.о.о. основали су Република Србија, АП Војводина и Град Суботица са јасним опредељењем да Палић постане европска туристичка дестинација високе категорије. Развојни пут је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса – Мастер планом.

Задаци Парк Палића

Основни задатак предузећа Парк Палић д.о.о. је припрема, оцена и контролисање Мастер плана, а све у циљу:

  • Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја
  • Отварања нових радних места
  • Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Парк Палић д.о.о. је истовремено и партнер и сервис за све инвеститоре заинтересоване за улагање у пројекте који су предвиђени Мастер планом.

Послови предузећа Парк Палић

У надлежности предузећа су следећи послови:

  • Управљање туристичким простором
  • Идентификовање локација
  • Израда идејних решења по појединим локацијама
  • Израда студија изводљивости
  • Објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте
  • Уређење уговорних односа са изабраним партнером
  • Управљање пројектима

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице, за сигурно и ефикасно улагање.