Obezbeđene nove stilske klupe i novi suncobrani na Paliću

U sklopu tekućeg održavanja Park Palić doo je zamenio postojeće dotrajale klupe kod Vodotornja i postavio nove. Reč je o novim duplim stilskim klupama, a ukupno je postavljeno 7, odnosno 14 komada. Radovi su izvedeni prema datim uslovima Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.


Na peščanoj plaži povećao se broj suncobrana zahvaljujući donaciji kafe bar „Chill“. Na prvobitnih 8 suncobrana dodato je 7 tako da kupači mogu koristiti ukupno 15 suncobrana.