Оглас о давању на привремено коришћење делова површина јавне намене у зони надлежности ДОО “Парк Палић”

Огласе о давању на привремено коришћење делова површина јавне намене у зони надлежности ДОО “Парк Палић” можете видети на следећим линковима:

– Оглас 1
– Оглас 2 (1. Мај)