Оглас о давању на привремено коришћење дела површине јавне намене