Оглас о давању на привремено коришћење делова површина јавне намене у зони надлежности ДОО “Парк Палић