Шема организационе структуре

Org struktura

 

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.
Друштво је организовано по секторима:

  • Сектор за одржавање, инвестиције и развој
  • Сектор за опште и правне послове
  • Сектор за економско-финансијске послове
  • Сектор за туризам