Otvoren likovni i konkurs za izbor imena projekta i vizuelnog identiteta- logotipa projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“

Grad Subotica, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i druga javna preduzeća na teritoriji grada Subotice, potpisali su krajem novembra 2017. godine ugovor sa Vladom Nemačke, preko KFW banke za projekat „Zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ ukupne vrednosti 6,5 miliona evra, a koji za cilj ima stvaranje boljih uslova za očuvanje biološke raznovrsnosti i stvaranje potencijala za razvoj turizma ovog područja.

https://www.youtube.com/watch?v=C60VeH_poZE

Osim sprovođenja značajnih investicionih mera u okviru realizacije projekta, jedan od zadataka je i približiti sam projekat korisnicima, odnosno građanima, posetiocima i turistima. Shodno tome, PR tim projekta raspisuje Konkurs za osmišljavanje prepoznatljivog logotipa projekta i Konkurs za osmišljavanje prepoznatljivog imena projekta.

Pozivamo sve učenike Gimnazije i Srednje politehničke škole u Subotici da pokažu šta znaju i umeju, učestvuju u kreiranju vizuelnog identiteta i popularnog imena projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“ i osvoje vredne nagrade.

Da bi učestvovali u kreiranju vizuelnog identita projekta neophodno je da:

 • Pohađate Politehničku školu u Subotici- smer grafički dizajn na srpskom i mađarskom jeziku, od I do IV razreda,
 • Dizajnirani logo projekta isporučite u formatima: eps., pdf., ai., i jpeg.,
 • Jedan svoj predlog dostavite do 16.12.2019.godine

Da bi učestovovali u kreiranju popularnog imena projekta neophodno je da:

 • Pohađate Gimnaziju u Subotici- društeno jezički smer na sprskom i mađarskom jeziku, od I do IV razreda
 • Jedan svoj predlog dostavite do 16.12.2019. godine

Za najuspešnije, najoriginalnije i najveštije predviđene su nagrade i to za kupovinu računarske opreme po sledećoj klasifikaciji:

 • Prvo mesto- vaučer u vrednosti od 350 eura,
 • Drugo mesto- vaučer u vrednosti od 100 eura,
 • Treće mesto- vaučer u vrednosti od 50 eura.

O najboljim radovima oba konkursa odlučivaće stručna komisija koju čine:

 • Ivana Jovanović, dipl. prof srpskog jezika i književnosti
 • Nora Ljubenović Evetović, master likovni umetnik-slikar
 • Daniela Bucalo, umetnički direktor, grafičke komunikacije
 • Marta Dobo, direktor JP „Palić Ludaš“
 • Blaško Arpad, direktor Savremene galerije Subotica
 • Jelena Misita, senior PR konsultant, savetnik za medije

Detaljnije informacije o samom projektu „Zaštita biodiverziteta i vodama jezera Palić i Ludaš“ možete dobiti na www.zastitapalicludas.rs

Budi i ti deo projekta!

Za naš Palić!

Za lepši Palić!