Palić kroz prizmu obeležavanja Svetskog dana turizma

Počeci turizma sežu u daleku prošlost. Isprva turizam nije bio u obliku u kom ga znamo danas, a masovnost nije bila izražena. Danas turistička kretanja zauzimaju veoma važno mesto u životima ljudi i zaslužuju posebnu pažnju.
Turizam ima veliki uticaj na kulturne, društvene, političke i ekonomske vrednosti. Razvijanje jedne turističke destinacije širok je i kompleksan zadatak i posao i podrazumeva nekoliko aspekata koje morate obuhvatiti i zadovoljiti.
Statistički pokazatelji turističkog prometa od 2017.godine do danas pokazuju ozbiljnu tendenciju rasta, a kada je Palić kao turistička destinacija u pitanju. Godine 2019. na prostoru Palića u smeštajnim kapacitetima registrovano je 33.668 turista, što je oko 11 % više u odnosu na 2018. godinu. Na Paliću odsedaju pretežno domaći turisti, ali je primetan porast broja inostranih gostiju. Broj ostvarenih noćenja u 2019. je iznosio 62.718, što je za oko 23 % više u odnosu na prethodnu godinu. Procenjuje se da je tokom 2019.godine Palić tokom cele godine posetilo preko 500.000 turista. Pa čak i „COVID“ godina, a kada je Palić u pitanju nije statistički loša, naprotiv, u junu i julu mesecu broj noćenja veći je za oko 20% u odnosu na isti period 2019.godine, što predstavlja raritet i pozitivan primer u odnosu na druge destinacije.
Ne možemo a da ne primetimo sinergiju između povećanja turističkog prometa na Paliću i niza investicionih ulaganja u infrastrukturno opremanje Palića u periodu od 2017.godine pa do sada, kada je preko sva tri nivoa vlasti uloženo preko 250 miliona dinara u rekonstrukcije, sanacije, izgradnje i obezbeđeno milijardu dinara za izgradnju savremenog Velnes i spa centra sa Akva Parkom na Paliću.
Rekonstruisano je levo krilo Velike Terase, izgrađen sudijski toranj na Zapadnoj obali, sanirano preko 2000 kvadrata drvenog mola na Muškom štrandu, izgrađeno više od 2 kilometra staze uz samu obalu i u okviru Velikog parka, rekonstruisana je i Letnja pozornica u dve faze, saniran je bazen za termalnu vodu, a Peščana plaža i Park fizičke kulture obnovljeni su novim sadržajem i inventarom. Obezbeđena su i sredstva za sanaciju dva javna toaleta u turističkoj zoni Palića, kao i za izgradnju Avantura parka na Paliću. Sve ovo i naravno završetak najvećeg kapitalnog projekta- izgradnja Velnes i spa centra sa Akva Parkom na Paliću predstavlja odgovorni pristup Upravljača turističkim prostorom jer bez brige i konstantog ulaganja u destinaciju nema ni dobre destinacije.

Foto prilog pogledajte u našoj galeriji: https://www.park-palic.rs/galerija/