Početak uređenja sportskih terena na Paliću

Obaveštavamo građane da će preduzeće Park Palić u saradnji sa Fudbalski klubom Dušan Silni, koji koristi terene FK Palić prema potpisanom Ugovoru o saradnji, danas početi sa uređivanjem sportskih terena na Paliću. Fudbalski klub Dušan Silni se 23. jula 2014. godine obratio Park Paliću sa molbom da Park Palić bude suorganizator predstojećeg sportskog turnira i da pomogne sređivanju terena za turnir koji za cilj ima promociju sportskog centra Palić.
Iako preduzeće Park Palić ne upravlja sportskim terenima i nema mogućnost da na njima samostalno i svojevoljno izvodi radove uređenja i čišćenja, zbog turističkog značaja sportskog kompleksa spremno je da pomogne kako bi se tereni priveli nameni.
Fudbalski klub Dušan Silni počinje kampanju za skupljanje pomoći i donacija od svih zainteresovanih subjekata radi privođenja nameni sportskih terena na Paliću. Očekuje se da će do naredne turističke sezone, odnosno do 1. maja 2015. sportski tereni na Paliću biti uređeni i spremni, te raspoloživi za besplatno korišćenje sportistima sportskih klubova sa Palića kao i ostalim građanima za sport i rekreaciju.
Nadamo se da će inicijativu FK Dušan Silni podržati i druge firme, te akciju uređenja sportskog centra pomoći u skladu sa svojim mogućnostima.