Почетак уређења спортских терена на Палићу

Обавештавамо грађане да ће предузеће Парк Палић у сарадњи са Фудбалски клубом Душан Силни, који користи терене ФК Палић према потписаном Уговору о сарадњи, данас почети са уређивањем спортских терена на Палићу. Фудбалски клуб Душан Силни се 23. јула 2014. године обратио Парк Палићу са молбом да Парк Палић буде суорганизатор предстојећег спортског турнира и да помогне сређивању терена за турнир који за циљ има промоцију спортског центра Палић.
Иако предузеће Парк Палић не управља спортским теренима и нема могућност да на њима самостално и својевољно изводи радове уређења и чишћења, због туристичког значаја спортског комплекса спремно је да помогне како би се терени привели намени.
Фудбалски клуб Душан Силни почиње кампању за скупљање помоћи и донација од свих заинтересованих субјеката ради привођења намени спортских терена на Палићу. Очекује се да ће до наредне туристичке сезоне, односно до 1. маја 2015. спортски терени на Палићу бити уређени и спремни, те расположиви за бесплатно коришћење спортистима спортских клубова са Палића као и осталим грађанима за спорт и рекреацију.
Надамо се да ће иницијативу ФК Душан Силни подржати и друге фирме, те акцију уређења спортског центра помоћи у складу са својим могућностима.