Poziv za privremeno korišćenje delova površina javne namene u javnoj svojini u zoni nadležnosti DOO “Park Palić” tokom manifestacija

Poziv

Za privremeno korišćenje delova površina javne namene u javnoj svojini u zoni nadležnosti DOO “Park Palić” tokom manifestacija „Proslava 1. maja 2016.godine“ koja će se održati u periodu od 30.04-03.05.2016.godine, „Palićke vinske svečanosti“ koja će se održati 28.05.2016.godine, „Otvaranje letnje sezone“ koja će se održati 25.06.2016.godine, kao i „Berbanskih dana“ koja će se održati u periodu od 17.09 do 18.09.2016.godine“, da se prijave za zauzimanje istih preduzeću DOO “Park Palić” počev od 14.02.2016. do početka održavanja navedenih manifestacija.

Detaljne informacije o lokacijama zainteresovani mogu dobiti lično u DOO „Park Palić“ na adresi Palić, Kanjiški put 17a ili putem telefona 024/602-780.

Poziv možete preuzeti sa sledečeg linka: Javni poziv