Позив за привремено коришћење делова површина јавне намене у јавној својини у зони надлежности ДОО “Парк Палић” током манифестација

Позив

Zа привремено коришћење делова површина јавне намене у јавној својини у зони надлежности ДОО “Парк Палић” током манифестација „Прослава 1. маја 2016.године“ која ће се одржати у периоду од 30.04-03.05.2016.године, „Палићке винске свечаности“ која ће се одржати 28.05.2016.године, „Отварање летње сезоне“ која ће се одржати 25.06.2016.године, као и „Бербанских дана“ која ће се одржати у периоду од 17.09 до 18.09.2016.године“, да се пријаве за заузимање истих предузећу ДОО “Парк Палић” почев од 14.02.2016. до почетка одржавања наведених манифестација.

Детаљне информације о локацијама заинтересовани могу добити лично у ДОО „Парк Палић“ на адреси Палић, Кањишки пут 17а или путем телефона 024/602-780.

Позив можете преузети са следечег линка: Јавни позив