Привредна комора Војводине у посети Палићу

Председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић и секретар Удружења услуга Привредне коморе Војводине Славица Хајдер посетили су у уторак, 20. јуна 2017. године ДОО за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“.

Председник Вучуревић представио је јединствени коморски систем и нову организациону шему Привредне коморе Војводине. Истакао је да сада у Привредној комори Војводине постоје три удружења – услуге, индустрија и пољопривреда, а најавио је и формирање групација унутар удружења у наредном периоду.

– Групације су облик непосредног повезивања чланова Привредне коморе Војводине у оквиру удружења, а привредни субјекти са територије АП Војводине ће кроз рад групација, имати више могућности да искажу конкретне проблеме са којима се сусрећу у пословању, нагласио је председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић.

Циљ „Парк Палића“ је повећање атрактивности и конкурентности туристичке дестинације Палић, успостављање ефикасног система управљања дестинацијом, повећање прихода остварених од туризма кроз повећање броја туриста у туристичкој дестинацији, повећање броја запослених као резултат улагања у туристичку и комуналну инфраструктуру, пораст нивоа туристичке активности кроз унапређење инвестиционе климе. У 2016. години, Палић је посетило укупно преко 28.000 туриста, што је за 7,8 одсто више него претходне године. Они су остварили 7,6 одсто више ноћења него претходне године, а повећао се и број домаћих туриста. Ове године на првомајском уранку било је присутно преко 70.000 посетилаца (из Србије, Мађарске, Румуније, Бугарске).