U skladu sa osnovnim zadatkom Park Palića, da izgradi turističku destinaciju visoke kategorije po principu održivog razvoja, realizovano je mnogo investicionih projekata. Realizovani projekti su obuhvatali izgradnju, renoviranje i adaptaciju objekata.

 

projekti