Реконструкција пешачких стаза и сеча зеленила на Палићу

Јесен на Палићу почела је поправкама тротоара. Реконструкција се тренутно ради у улицама Сплитска алеја и Јожефа Хегедиша.

Сплитска алеја се сређује у дужини од 140 метара од улаза на паркинг према Малој гостиони до центра Палића и један мањи део код бископа Абазија.

У улици Јожефа Хегедиша се поводом извођења радова на санацији тротоара у дужини од 558 метара врши и сеча високог зеленила. Корење стабала се налази на траси тротоара и због тога се иста морају исећи. Уклањање се врши на основу Решења Покрајинског завода за заштиту природе, уз сарадњу стручне службе Управљача односно предузећа ЈП Палић Лудаш. Стабла која ће бити уклоњена обновиће се у наредном периоду.

У склопу програма пословања предузећа Парк Палић, у току је конкурс за јавну набавку реконструкције пешачке стазе на пешчаној плажи. Стаза ће се обновити у дужини од 515 метара. Тренутно је у току отварање понуда након чега следе радови.

rekonstrukcija-j-hegedis

rekonstrukcija-staza

rek

rekonstrukcija