Lokacija br.1

PARCELE: 14019 k.o Novi grad, 14020 k.o. Novi grad

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 14448 m2 (14019: 5285 m2, 14020: 9163 m2)

NAMENA: turističko – stambeni karakter (porodični hoteli i vile)

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni TURISTIČKO-STAMBENOG karaktera dozvoljava se izgradnja poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili poslovnim sadržajima), turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji. Kod izgradnje poslovno-stambenih objekata zastupljenost stanovanja može da bude do maksimalno 30 % površine objekta.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.).
U okviru zone TURISTIČKO-STAMBENOG karaktera, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– STAMBENO-POSLOVNI objekat,
– POSLOVNO-STAMBENI objekat,
– POSLOVNI objekat,
– Objekti SPORTA I REKREACIJE,
– STAMBENI OBJEKTI
– DRUGI objekti na parceli (prateći, pomoćni); u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen i natkrivene terase koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+4

VRSTA ZEMLJIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: zapadna obala jezera Palić