Lokacija br. 12

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 11.600 m2

NAMENA: turističko-ugostiteljski karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji turističko-ugostiteljskih sadržaja se dozvoljava izgradnja turističkih objekata (pansiona, vila…) sa smeštajnim kapacitetima i mogućnost ugostiteljskih i zabavnih sadržaja.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+1+Pk

STANJE: građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić