Lokacija br. 13

PARCELE: 1635/18 k.o. Palić, 1635/19 k.o. Palić, 1635/20 k.o. Palić, 1635/23 k.o. Palić, 1635/24 k.o. Palić, 1635/25 k.o. Palić, 1635/26 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 1656 m2 (1635/18 : 217 m2, 1635/19: 196 m2, 1635/20: 215 m2, 1635/23: 267 m2, 1635/24: 258 m2, 1635/25: 264 m2, 1635/26: 239 m2)

NAMENA: zona kuća za odmor sa okućnicom

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji kuća za odmor sa okućnicom se dozvoljava izgradnja isključivo objekata namenjenih za odmor (“vikendice”).

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+1

VRSTA ZEMLJIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić