Lokacija br. 14

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 39.000 m2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

istočna obala jezera Palić

Za ovu lokaciju nije izrađen PDR.