Lokacija br. 14

PARCELE: 1629/17 k.o. Palić, 1629/18 k.o. Palić, 1629/19 k.o. Palić, 1629/20 k.o. Palić, 1629/21 k.o. Palić, 1629/22 k.o. Palić, 1629/23 k.o. Palić, 1629/24 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 4714 m2 (1629/17: 680 m2, 1629/18: 435 m2, 1629/19: 568 m2, 1629/20: 613 m2, 1629/21: 830 m2, 1629/22: 520 m2, 1629/23: 539 m2, 1629/24: 529 m2)

NAMENA: zona kuća za odmor sa okućnicom

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj izgradnji kuća za odmor sa okućnicom se dozvoljava izgradnja isključivo objekata namenjenih za odmor (“vikendice”).

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+1

VRSTA ZEMLJIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: Vikend naselje Palić