Lokacija br. 16

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 67.000 m2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

NAMENA: banjski turizam

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni BANJSKOG TURIZMA dozvoljava se izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima, poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili poslovnim sadržajima), kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji.
Kod izgradnje poslovno-stambenih objekata zastupljenost stanovanja može da bude maksimalno dva stana.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, i sl.).
U zoni nije dozvoljena izgradnja komercijalnih objekata tipa robno-tržnih centara, veleprodajnih objekata, i sl., kao ni administrativno-poslovnih objekata.
U zoni nije dozvoljena izgradnja objekata proizvodnog zanatstva i drugih delatnosti rada, kao ni objekata servisno – uslužnih delatnosti (benzinske i gasne stanice, praonice vozila, zajedničke garaže i sl.).
Vrsta objekata s obzirom na način izgradnje na građevinskoj parceli u zoni BANJSKOG TURIZMA je isključivo slobodnostojeći (objekat ne dodiruje ni jednu liniju građevinske parcele)
U okviru zone u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– poslovni objekat
– poslovno-stambeni objekat,
– objekti sporta i rekreacije,
– drugi objekti na parceli (prateći, pomoćni): u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+2+Ps/Pk

LOKACIJA: jugoistočna obala jezera Palić