Lokacija br. 18

PARCELE: 1639/2 k.o. Palić, 1640 k.o. Palić, 1666/5 k.o. Palić, 1664/1 k.o. Palić, 1641/16 k.o. Palić, 1641/18 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: 1639/2: Grad Subotica, 1640: Grad Subotica (4055/6206) i Pod nebom doo (2151/6206), 1666/5: Grad Subotica, 1664/1: Grad Subotica, 1641/16: Grad Subotica, 1641/18: Grad Subotica

POVRŠINA: 35446 m2 (1639/2: 386 m2, 1640 (deo): 4055 m2, 1666/5: 4749 m2, 1664/1: 11256 m2, 1641/16: 9779 m2, 1641/18: 5221 m2)

VRSTA ZEMLJIŠTA: 1639/2: gradsko građevinsko zemljište, 1640: gradsko građevinsko zemljište, 1666/5: gradsko građevinsko zemljište, 1664/1: gradsko građevinsko zemljište, 1641/16: javno građevinsko zemljište, 1641/18: javno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić
Za ovu lokaciju nije izrađen plan detaljne regulacije.