Lokacija br. 2

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 27.000 m2

NAMENA: turističko – stambeni karakter (porodični hoteli i vile) uz obalni pojas

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U TURISTIČKO-STAMBENOJ zoni uz obalni pojas dozvoljava se izgradnja poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili sa poslovnim sadržajima), turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji. Kod izgradnje poslovno-stambenih objekata zastupljenost stanovanja može da bude do maksimalno 70% površine objekta.
Osim napred naznačenih objekata i planiranih delatnosti u zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.).
U zoni nije dozvoljena izgradnja komercijalnih objekata tipa robno-tržnih centara, veleprodajnih objekata, i sl., kao ni administrativno-poslovnih objekata.
U zoni nije dozvoljena izgradnja objekata proizvodnog zanatstva i drugih delatnosti rada, kao ni objekata servisno – uslužnih delatnosti (benzinske i gasne stanice, praonice vozila, zajedničke garaže i sl.).

Vrsta objekata s obzirom na način izgradnje na građevinskoj parceli u zoni TURISTIČKO-STAMBENOG karaktera uz obalni pojas je:
-slobodnostojeći (objekat ne dodiruje ni jednu liniju građevinske parcele)
-u prekinutom nizu (objekat dodiruje jednu bočnu liniju građevinske parcele), isljučivo uz predhodno pribavljenu saglasnost vlasnika susedne parcele

U okviru zone TURISTIČKO-STAMBENOG karaktera uz obalni pojas, u zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– POSLOVNO-STAMBENI objekat,
– POSLOVNI objekat,
– Objekti SPORTA I REKREACIJE,
– DRUGI objekti na parceli (prateći, pomoćni); u sklopu planiranih kompleksa mogu se graditi i drugi objekti (garaže, ostave za baštenski alat, nadstrešnice za roštilj, nadstrešnice uz bazen, natkrivene terase (senice) i sl. Svi sadržaji moraju biti objedinjeni u jedinstvenom objektu, izuzev nadstrešnice za bazen i natkrivene terase koje mogu biti samostalni objekti. Površina drugih objekata na parceli se uračunava u indeks zauzetosti i izgrađenosti.

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+2+Ps ili Pk

STANJE: građevinsko zemljište

LOKACIJA: zapadna obala jezera Palić