Lokacija br. 9

PARCELE: 1421 k.o. Palić, 1422 k.o. Palić

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 2804 m2 (1421: 1462 m2, 1422: 1342 m2)

NAMENA: sportsko-rekreacioni karakter

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:
U zoni namenjenoj sportsko-rekreacionim sadržajima se pored izgradnje sportskih odnosno sportsko-komercijalnih objekata dozvoljava izgradnja turističko ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima.
Osim napred naznačenih sadržaja u sklopu planiranih objekata, posebno uz planiranu “pjacetu”, dozvoljeni su trgovački sadržaji (butici, parfimerije, prodavnice poklona…), uslužne delatnosti (frizerski saloni, menjačnice…), zabavni sadržaji (saloni zabave, video igre…), kao i razni ugostiteljski sadržaji (kafe barovi, poslastičarnice…) i ostali slični sadržaji.
U zoni se mogu graditi objekti namenjeni javnom korišćenju (iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl.).
U zavisnosti od veličine parcele, dozvoljeno je građenje sledećih objekata:
– Poslovni objekat
– Objekti sporta i rekreacije
– Sportsko-komercijalni objekat

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+2

VRSTA ZEMLJIŠTA: gradsko građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić