Parcela br.1

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 159.000 kvm

NAMENA STANJE – Neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: Zapadna obala jezera Palić