Парцела бр.1

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 159.000 квм

НАМЕНА СТАЊЕ – Неизграђено грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: Западна обала језера Палић