Parcela br. 14

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 4.714 m2

NAMENA: zona kuća za odmor sa okućnicom

VRSTA I NAMENA OBJEKATA:

U zoni namenjenoj izgradnji kuća za odmor sa okućnicom se dozvoljava izgradnja isključivo objekata namenjenih za odmor (“vikendice”).

MAKS. DOZVOLJENA SPRATNOST: P+1

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić