Parcela br. 15

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 39.000 m2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić