Парцела бр. 15

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 39.000 м2

СТАЊЕ: неизграђено грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић