Parcela br. 16

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 38.000 m2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: istočna obala jezera Palić