Парцела бр. 16

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 38.000 м2

СТАЊЕ: неизграђено грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: источна обала језера Палић