Parcela br. 18

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 30.000 m2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: južna obala jezera Palić