Парцела бр. 18

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 30.000 м2

СТАЊЕ: неизграђено грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: јужна обала језера Палић