Parcela br. 17

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 67.000 m2

STANJE: neizgrađeno građevinsko zemljište

LOKACIJA: jugo-istočna obala jezera Palić