Парцела бр. 17

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 67.000 м2

СТАЊЕ: неизграђено грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: југо-источна обала језера Палић