Парцела бр. 3

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА:  2.850 м2

НАМЕНА: марина

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:

Објекат намењен за спортове на води (једриличарство, веслање, сурфинг) са пратећим садржајима планиран је на западној обали језера у непосредној близини постојећег Једриличарског клуба. За потребе објекта је дефинисан простор који ће се оградити и омогућити контролисан улаз и његов несметано функционисање. Простор постојећег „Једриличарског клуба“ је резервисан простор на копну неопходан за функционисање клубова везаних за спортове на води.

СТАЊЕ: неизграђено грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: северна обала језера Палић