Парцела бр. 8

ВЛАСНИШТВО: Град Суботица

ПОВРШИНА: 38.883  м2

НАМЕНА: бањско- здравствено- туристичког карактера

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА:

У зависности од величине парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката:

  • Здравствени објекат
  • Здравствено-пословни објекат
  • Пословни објекат (са обавезним терапеутско-релаксационим садржајима: базени, сауне, купатила, масаже, соларијуми, салони лепоте, фитнес …)
  • Објекти спорта и рекреације
  • Спортско-пословни објекти

МАКС. ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ: П+2

СТАЊЕ: неизграђено грађевинско земљиште

ЛОКАЦИЈА: северна обала језера Палић