Parcela – Javna površina „Zeleni trg“

VLASNIŠTVO: Grad Subotica

POVRŠINA: 3.415 M2

NAMENA: Javna površina u obliku trga koji je parkovski uređen i planiran kao „Zeleni trg“ sa niskim rastinjem, a sve sa ciljem da se zadrži vizuelna i prostorna veza između Palićkog i Omladinskog jezera.