Спроведени радови у оквиру текућег одржавања на Палићу

Крај Летње сезоне за нас већ одавно више не значи и крај активности на Палићу. У циљу константног унапређења и улепшавања наше дестинације, у последњих пар месеци је на ред дошло решавање неких озбиљнијих, дугогодишњих проблема у туристичком простору Палић, те су спроведени и одређени радови.

Постављање урбаног мобилијара

У централном туристичком делу Палића, код ресторана „Мала гостиона“, извршена је демонтажа дотрајалих дрвених стубова и монтирање нових бетонских кугли. Укупно је постављено 100 кугли на овом потезу.

Санација дела стаза уз обалу код Пешчане плаже

У непосредној близини Пешчане плаже, услед слегања земље и воде која се сливала кроз „канал“ испод стазе, дошло је до пропадања бехатон плоча на стази. Санацијом стазе, изнивелисана је земља као и бехатон плоче, а постављена је и нова цев за одвод воде која ће дуготрајно решити проблем тог дела и спречити даље слегање земље и пропадање стазе на Пешчаној плажи .

Радови за реконструкцију ограде за клима уређај на објекту Еко центар

Дотрајала дрвена ограда за спољну јединицу клима уређаја, који је био у веома лошем стању, комплетно је замењена новом, ручно рађеном оградом која је освежила екстеријер и учинила лепшим и прилаз ка Еко центру.

Ревитализација асфалта код Женског Штранда

Ревитализацијом асфалта код Женског штранда решен је дугогодишњи проблем сакупљања воде након киша у том делу, чинећи га неприступачним за кориснике и посетиоце. Радови на ревитализацији подразумевали су радове у делу асфалтирања и наношења хумуса на банкине стазе.

Демонтажа старих и постављање нових олука на објекту Еко центар

Током септембра и октобра месеца, извршена је потпуна демонтажа олука на објекту Еко центар, као и израда и поставка нових.

 

Радови на санацији хаварије канализационог вода код чесме

Како су јаки корени околних стабала временом пробијали канализациони вод чесме у срцу туристичког језгра Палића и чинили да се услед коришћења чесме вода прелива и плави део око чесме и сам прилаз ка чесми, спроведени су радови у делу санације канализационог вода чесме чиме се овај дугогодишњи проблем и решио. Током пролећа 2020. године, урадиће се и сам прилаз чесми, а иста ће бити поново у функцији пре почетка туристичке сезоне на Палићу.

Израда и монтажа нове ограде на Великој тераси

Спољна ограда источног крила Велике терасе, а услед временских и других непогода, временом је пропадала и представљала опасност по шетаче, јер су трули дрвени делови били у веома лошем и девастираном стању. Сходно томе, извршена је потпуна демонтажа старе и израда нове ограде, која је током новембра месеца постављена на Источно крило Велике терасе. Током 2020. године и ограда Западног крила спољне терасе биће предмет реконструкције.