Велика тераса и Палић кроз призму времена

Палић је још почетком 20. века имао изузетне туристичке понуде. Гостима је била на располагању бања са топлим, хладним и блатним купатилом, бројним летњиковцима, виле и собе за издавање, хотели, летња позорница, библиотека, разна пловила и комплетан Вермешов спортски центар.

Саобраћајна повезаност била је брза и ефикасна захваљујући железници и трамвајској вези са градом. Долазили су угледни грађани, велепоседници, богати трговци, банкари, индустријалци из Аустроугарске монархије. Колико су били прохтевни види се и из понуде јеловника ресторана – нека од тих јела и данас се служе у Малој гостиони. Винска карта је уз локална, садржала и понуду најбољих вина, састављена по узору на чуване ресторане Беча и Будимпеште. Посетиоцима је на располагању било 25 дневних и недељних новина на 5 језика, што говори да су тадашњи туристи били разних националности. Тако су, много пре него што су рођене Карлове Вари, Маријанске Лазни и Рогашка Слатина, на јужном ободу Аустроугарске монархије већ никле прелепе виле, летњиковци и спортски центри, као зачеци бањског туризма у Војводини.

Посебном лепотом истицао се објекат Велика тераса, кроз своје пропорције, сплет конструктивних елемената, облика, боја и отвора. Једина декорација је у облику флоралних мотива уграђена и перфорирана у дрвене елементе.

Шеталиште Велике терасе које пролази кроз објекат дели приземље на две целине, у једној је била смештена посластичарница, а у другој ресторан, обе са пространим терасама оријентисаним ка језеру. Ка парку су гледала два апсидално решена базара у којем су се налазили берберница, продавница играчака и папира.

Бочним степеништима приступа се на спратни појас који наткрива пролаз и спаја две целине у јединствен кубус. Ту у централном делу била је смештена вишенаменска сала у којој су приређивани балови, концерти, забаве и позоришне представе. Отварала се према парку са терасом изнад базара, док је позорница са просторијама за уметнике и терасом гледала према језеру. Овај вишенаменски објекат је током свог постојања више година мењао функцију.

Право испред Велике терасе, из истог периода и у истом стилу, налази се најмањи сецесијски објекат – Музички павиљон. У духу времена, коришћен је и још увек се користи као место за променадне концерте.

 

Након једног века, Велика тераса постаје најзначајнији конгресни центар у окружењу. Располаже са три конгресне сале, максималних капацитета 360, 50 и 20 седећих места, намењених одржавању конгреса, конференција, састанака и различитих изложби, манифестација и перформанса.

Конгресни центар Палић омогућава организацију различитих врста пословних и других догађаја у складу са потребама наших клијената. У оквиру конгресног центра налазе се три објекта: Велика тераса, Еко центар и Летња позорница.