Veliki kongresi pune palićke hotele

U Kongresnom centru Velika terasa održana je velika konferencija za sve članove Informativno-poslovnog centra o novinama i aktuelnostima u finansijsko-pravnom poslovanju privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava.

„IPC savetovanje“ je trajalo tri dana na Paliću, u salama u Maloj gostioni i na Velikoj terasi.

Velika sala Velike terase, koja može da primi preko 360 osoba bila je sve vreme puna. Aktuelna pitanja oko novih poreskih propisa, racionalizacije u javnom sektoru, poslovanje zdravstvenih ustanova i druge aktulene teme, doprinela su da Palić poseti veliki broj poslovnih turista na nekoliko dana.

Puni parkinzi, pune kongresne sale, puni restorani i hoteli… To je slika koju Palić zaslužuje i čemu svi težimo.

ipc1ipc2

ipc4