Veliki rast turističkog prometa na Paliću

Republički Zavod za statistiku Srbije je zaključno sa avgustom 2019. godine, objavio statističke podatke turističkog prometa u Srbiji.
Podaci o turističkom prometu na Paliću pokazuju da se ukupan broj dolazaka i noćenja turista na Paliću evidentno povećao u 2019. godini, u odnosu na predhodnu 2018.godinu.
Poređenjem podataka za 4 meseca, koji se smatraju turističkom sezonom ( maj, jun, jul, avgust), ukupan broj dolazaka turista se povećao u 2019.godini za 11% . U navedena 4 meseca u 2019. godini, beležimo 15.288 dolazaka, spram 13.750 dolazaka turista u 2018.godini.

Još drastičnije se povećao ukupan broj noćenja turista u 2019. godini, ukupno za 23,5%. U nevedena 4 meseca je zabeleženo 29.430 noćenja, spram 23.866 noćenja u istom periodu 2018. godine.

Primetno je mnogo veće povećanje dolazaka i noćenja domaćih turista u odnosu na strane.

Ovi, više nego zadovoljavajući podaci su plod jednog ozbiljnog i dugorčnog planiranja razvoja turizma na Paliću od strane DOO Park Palić, koji je upravljač turističkim prostorom Palić.

Kod turista očigledno nije ostalo nezapaženo kontinuirano uređivanje i ulepšavanje priobalja jezera Palić, uređivanje i izgradnja šetališta, mnogo kvalitetnija i kreativnija sportska, zabavna i ugostiteljska ponuda, kulturno umetnički sadržaji na Letnjoj pozornici, kao i mnogi drugi prateći sadržaji koji čine jednu kompletnu i bogatu celinu turističke ponude na Paliću

Savakako ne smemo zaboraviti ni Kongresni turizam, koji je u velikom zamahu na Paliću, zahvaljujući prelepim i funkcionalnim objektima Velika terasa, Letnja pozornica i Eko centar.

Izgradnjom Aqua parka 2020. godine na Muškom štrandu, očekivan je priliv još većeg broja turista, kako domaćih tako i iz država u regionu.

Uporedo sa ulaganjima u turističku ponudu, velika pažnja se posvećuje i ulaganjima u infrastrukturu na Paliću, kao jednom od preduslova daljeg razvoja turizma na Paliću i novim investicijama.

Postoji odlična saradnja sa republičkim i pokrajinskim organima, koji su prepoznali veliki potencijal Palića kao turističke destinacije i napore DOO Park Palić da „veliki potencijal“ pretvori u veliki uspeh.