Велики раст туристичког промета на Палићу

Републички Завод за статистику Србије је закључно са августом 2019. године, објавио статистичке податке туристичког промета у Србији.
Подаци о туристичком промету на Палићу показују да се укупан број долазака и ноћења туриста на Палићу евидентно повећао у 2019. години, у односу на предходну 2018.годину.
Поређењем података за 4 месеца, који се сматрају туристичком сезоном ( мај, јун, јул, август), укупан број долазака туриста се повећао у 2019.години за 11% . У наведена 4 месеца у 2019. години, бележимо 15.288 долазака, спрам 13.750 долазака туриста у 2018.години.

Још драстичније се повећао укупан број ноћења туриста у 2019. години, укупно за 23,5%. У неведена 4 месеца је забележено 29.430 ноћења, спрам 23.866 ноћења у истом периоду 2018. године.

Приметно је много веће повећање долазака и ноћења домаћих туриста у односу на стране.

Ови, више него задовољавајући подаци су плод једног озбиљног и дугорчног планирања развоја туризма на Палићу од стране ДОО Парк Палић, који је управљач туристичким простором Палић.

Код туриста очигледно није остало незапажено континуирано уређивање и улепшавање приобаља језера Палић, уређивање и изградња шеталишта, много квалитетнија и креативнија спортска, забавна и угоститељска понуда, културно уметнички садржаји на Летњој позорници, као и многи други пратећи садржаји који чине једну комплетну и богату целину туристичке понуде на Палићу

Савакако не смемо заборавити ни Конгресни туризам, који је у великом замаху на Палићу, захваљујући прелепим и функционалним објектима Велика тераса, Летња позорница и Еко центар.

Изградњом Aqua парка 2020. године на Мушком штранду, очекиван је прилив још већег броја туриста, како домаћих тако и из држава у региону.

Упоредо са улагањима у туристичку понуду, велика пажња се посвећује и улагањима у инфраструктуру на Палићу, као једном од предуслова даљег развоја туризма на Палићу и новим инвестицијама.

Постоји одлична сарадња са републичким и покрајинским органима, који су препознали велики потенцијал Палића као туристичке дестинације и напоре ДОО Парк Палић да „велики потенцијал“ претвори у велики успех.