Projekat izgradnje bazena i spa centra na Palicu

idejno resenje3

Projekat „Proširenje sadržaja na prostoru termalnog bazena – Wellness i spa centar“ započet je dobijanjem lokacijskih uslova na osnovu Plana detaljne regulacije za deo prostora „Banje Palić“ i Urbanističkog projekta za proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću u delu bloka B.12

Blok B12

Osnova za izradu projekta

Polazna osnova za izradu projekta su Projekat razvoja turističkog prostora „Palić“ – Master plan Palić iz 2006. godine i Program razvoja turizma regiona jezera Palić iz 2015. godine.

Oba dokumenta prostor sadašnjeg Muškog štranda tretiraju kao prostor koji treba privesti nameni izgradnjom otvorenih i zatvorenih bazena uz prateće sadržaje i pri tom je nagalašeno da treba voditi računa da su otvorenog tipa, dostupni stanovništvu regije i gostima smeštajnih kapaciteta Palića i Subotice.

Po Master planu iz 2006. godine, Zona D – Zona sporta i lido, planiran je lido, termalni centar otvorenog tipa, kabine, svlačionice, paviljoni.

2006-MP-zona-D-rotate

Master plan 2006 – Zona D

U Programu razvoja turizma regiona jezera Palić iz 2015. godine, prostor ovog projekta pripada Zoni Zlatni krug 2: Indoor & Outdoor water fun – bazeni za decu manjeg i većeg uzrasta (dečiji bazen sa prskalicama, toboganima, kišnim tuševima i vodenim atrakcijama), laguna sa veštačkim talasima, bazeni za odrasle i slično.

2015-MP-Waterfun

Master plan 2015 – Zlati kurg 2

 

Arhitektonski koncept – velnes centar na Paliću

Lokacija projekta je na Muškom štrandu, na prostoru poršine oko 44.000 kvadratnih metara. Spratnost objekta je P+Pk a namena je banjsko-zdravstveno rekreacionog karaktera.

Ukupna neto površina otvorenih prostora je oko 28.500 m2 a sastoji se iz pet bazena i to:

– dečiji bazen,
– bazen za odrasle,
– bazeni sa toboganima i
– bazen povezan sa tapidarijumom
– postojeći termalni bazen

Na otvorenom prostoru će se nalaziti i bašta restorana, popločane površine, prostor za odbojku na pesku, zelene površine.

Ukupna neto površina objekta je 3.000 m2 a objekat je slobodnostojeći i sastoji se od šest heksagonalnih formi sa platoima.

B12 sa objektima

U unutrašnjosti objekta nalaziće se Spa centar sa pratećim sadržajima, kao i tri velika i dva manja bazena čija ukupna površina iznosi 218 m2

Spa centar će se nalaziti na površini od 2.000 kvadrata, sa sadržajem kao što su zatvoreni bazeni, saune, tepidarijum… U zoni zatvorenog bazena će se nalaziti i info pult sa marketom, ambulanta, svlačionice i toaleti.

U objektu će se nalaziti i galerija koja je predviđena za kancelarije, restoran, spa prostorije i toalet.

Glavni ulaz će biti sa strane Novosadskog puta gde će se nalaziti i parking mesta: 80 mesta za automobile, 3 mesta za kombije i 4 mesta za autobuse.

U nastavku slede idejna rešenja spoljnjeg izgleda objekta, čiji izgled fasade će biti predmet dalje arhitektonske razrade.

idejno resenje1

idejno resenje2

idejno resenje3

idejno resenje4