Plave vaze

Plave vaze od keramike Žolnai iz Pečuja, sa likom vodenih božanstava, bile su namenjene bečkom Glavnom parku. U fabrici Žolnai izradili su više primeraka, a dve vaze je vlasnik fabrike 1910. poklonio Paliću u znak zahvalnosti za obilato korišćenje njegove keramike u izgradnji grada. Pet od šest primeraka u bečkom parku je razbijeno ali su vandali i vojnici iz Drugog svetskog rata pokušali da unište i palićke vaze. Na sreću, vaze su, iako znatno oštećene, uspele da se rekonstruišu.