Pošta

Na jednoj od najboljih lokacija, uz Segedinski put, nedaleko od Vototornja nalazi se jedna od najlepših vila na Paliću, ističući status i ugled njenog prvobitnog vlasnika i graditelja, industrijalca Rafaela Hertmana.

Ovaj ugledni građanin Subotice je 90-tih godina 19. veka izgradio letnjikovac sa najlepšim i najdekorativnijim drvenim tremom na Paliću, po ustaljenim šablonima, sa čipkastom ornamentikom, izvedenom u ritmičkoj igri stilizovanih flora i geometrijskih motiva karakterističnog „švajcarskog“ tipa.