Ženski štrand

Arhitektonsku celinu secesije Komora i Jakaba, na spoju obale i jezera, krasi jedinstveno kupalište, Ženski štrand. Podignut je 1909. godine, po ugledu na sojenice, na drvenim stubovima na vodi. Jedini pristup sa kopna ostvaren je malim mostićem, dok je nizom kabina zatvoren prema obali iz razloga što su kupačice, za koje je isključivo i bio namenjen, morale biti skrivene od znatiželjnih pogleda šetača na obali.